SERVICIUL SPECIALIZAT DEPUNERE OFERTE PENTRU PRACTICIENII ÎN INSOLVENȚĂ

Serviciul este operațional pentru:

 • realizarea selecției dosarelor având ca obiect procedura de insolvență.

Obiectul selecției și depunerii de oferte specializate o constituie dosarele, având ca obiect “procedura insolvenței” sau  “procedura insolvenței – societați cu raspundere limitată”, dosare în care nu a fost pronunțată o sentință de deschidere a procedurii insolvenței;  

 • depunerea de oferte specializate pentru preluarea poziției de administrator/lichidator judiciar pentru dosare având ca obiect procedura de insolvență.

Valabil pentru dosare de insolvență aflate pe rolul​

 • Tribunalului București
 • Tribunalului Ilfov
 • Tribunalului Giurgiu
 • Tribunalului Prahova
 • Tribunalului Dâmbovița
 • Tribunalului Constanța

Procedura de selectare a dosarelor – Tribunalul București (poz. 1)

 • selecția dosarelor, se va face săptămânal, în săptămâna în curs, pentru dosarele cu termen de deschidere peste 2 săptămâni, “cerere de deschidere a procedurii la cererea creditorului” și pentru dosarele cu termen de deschidere peste 1 săptămână, “cerere de deschidere a procedurii la cererea debitorului”. Pentru dosarele care sunt introduse și primesc termen la mai puțin de 7 zile de la introducere nu se garantează selecția;
 • în urma selecției dosarelor, “prestatorul” va întocmi un centralizator de dosare, care îndeplinesc condițiile prezentei oferte, centralizator ce va fi trimis pe mail “beneficiarului”;
 • beneficiarul va semna centralizatorul de dosare si va transmite in format pdf/jpg/tif, pe mail sau whastapp prestatorului.

 

Procedura de ofertare a dosarelor – Tribunalul București (poz. 1)

 • in urma selecției dosarelor, “prestatorul” va întocmi un centralizator de dosare, care îndeplinesc condițiile prezentei oferte, centralizator ce va fi trimis pe mail “beneficiarului”;
 • concomitent cu centralizatorul de dosare, “prestatorul” va trimite “beneficiarului” draft împuternicire (referitoare la activitatea de depunere a ofertelor la registratura tribunalului) pe numele delegatului (colaborator al prestatorului);
 • beneficiarul va semna centralizatorul de dosare și împuternicirea delegatului, și le va transmite in format pdf/jpg/tif, pe mail sau whastapp prestatorului;
 • beneficiarul va transmite oferta de servicii, împreună cu toate anexele (oferta realizată în conformitate cu prevederile legale) acesteia pe mail la registratura Tribunalului București, respectiv la adresa de mail trb-insolventa@just.roși prestatorului, respectiv la adresa de mail office@suport-insolventa.ro;
 • în maxim 24 de ore de la primirea mailurilor de la beneficiar, împuternicitul prestatorului va depune ofertele specializate pentru preluarea poziției de administrator/lichidator judiciar, conform centralizatorului de dosare, la registratura Tribunalului București Sectia a VII a. Se va proceda la introducerea ofertelor de servicii în sistemul informatic.

Procedura de selectare a dosarelor – Tribunalele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Constanța (poz. 2-6) (pentru fiecare tribunal în parte)

 • selectia dosarelor, se va face lunar, in luna in curs, pentru dosarele cu termen de deschidere pentru luna viitoare;
 • in urma selectie dosarelor, “prestatorul” va intocmi un centralizator de dosare, care indeplinesc conditiile prezentei oferte, centralizator ce va fi trimis pe mail “beneficiarului”.
 • beneficiarul va semna centralizatorul de dosare si va transmite in format pdf/jpg/tif, pe mail sau whastapp prestatorului.

Procedura de ofertare a dosarelor – Tribunalele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Constanța (poz. 2-6) (pentru fiecare tribunal în parte)

 • beneficiarul va semna centralizatorul de dosare și va transmite în format pdf/jpg/tif, pe mail sau whastapp prestatorului;
 • beneficiarul va transmite oferta de servicii, împreună cu toate anexele (oferta realizată în conformitate cu …. ) acesteia pe mail prestatorului;
 • în maxim 24 de ore de la primirea mailurilor de la beneficiar, prestatorului va tipări ofertele specializate pentru preluarea poziției de administrator/lichidator judiciar, conform centralizatorului de dosare, și le va expedia prin Poșta Română la registratura tribunalului, sub forma de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 • lunar prestatorul va trimite pe mail beneficiarului factura de expediție și confirmarea de primire a corespondenței.

Ofertă financiară:

0
lei/lună

Procedura de selectare a dosarelor – Tribunalul București (poz. 1)

0
lei/lună

Procedura de ofertare a dosarelor – Tribunalul București (poz. 1)

0
lei/lună/tribunal

Procedura de selectare a dosarelor – Tribunalele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Constanța (poz. 2-6) (pentru fiecare tribunal în parte)

0
lei/lună

Procedura de ofertare a dosarelor – Tribunalele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Constanța (poz. 2-6) (pentru fiecare tribunal în parte)

Programează o întâlnire